Den här webbsidan representerar ett juridiskt dokument som fungerar som våra användarvillkor och det styr juridiska termer av vår hemsida, http://www.fyndes.se, underdomäner och alla tillhörande webbaserade och mobila applikationer (kollektivt, "webbplatsen"), som ägs och drivs av Fyndes.

Aktiverade termer, om inte annat definieras, har den betydelse som anges i den Definitioner avsnittet nedan. Denna användarvillkor, tillsammans med vår sekretesspolicy, ett avtal mobillicens, och andra postat riktlinjer inom vår hemsida, kollektivt "Juridiska villkor", utgör hela och enda avtalet mellan dig och Fyndes, och ersätter alla andra avtal, representationer, garantier och överenskommelser med avseende på vår webbplats och ämnet häri. Vi kan ändra våra Juridiska villkor när som helst utan att du meddelas. De senaste kopior av våra Juridiska villkor kommer att publiceras på vår hemsida, och du bör granska alla Juridiska villkor innan du använder vår webbplats. Efter eventuella ändringar våra juridiska termer är postat, godkänner du att vara bunden till sådana ändringar av dem. Därför är det viktigt för dig att regelbundet granska våra Juridiska villkor så att du fortfarande godkänner dem.

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Det material som ingår i denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

Den senaste uppdateringen av våra användarvillkor ades den 7 mars 2016.

Definitioner
Termerna "oss" eller "vi" eller "vår" avser Fyndes, ägaren av webbplatsen.

En "besökare" är någon som bara surfar vår webbplats, men har inte registrerad som medlem.

En "medlem" är en individ som har registrerats hos oss att använda vår service.

Vår "Service" representerar den kollektiva funktionalitet och funktioner som erbjuds via vår webbplats till våra medlemmar.

En "Användare" är en kollektiv identifierare som hänvisar till antingen en besökare eller en medlem.

All text, information, grafik, ljud, video och data som erbjuds via vår webbplats är kollektivt kallas vår "Innehåll".

Använd License

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Fyndes webbplats för personligt, icke-kommersiellt gående endast visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera material;
använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
Försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Fyndes hemsida;
ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från materialet; eller
överföra material till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Fyndes när som helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.
begränsad användning
Lista över produkter som erbjuds på webbplatsen kan endast användas för lagliga ändamål av användare av webbplatsen. Du kan inte rama in eller använda inramning tekniker för att innesluta alla kännetecken, logotyp, upphovsrättsskyddad bild, eller de flesta egna uppgifter (bestående av bilder, text, sidlayout, eller typ) av Fyndes utan uttryck sammansatt tillstånd. Du kanske inte använda metataggar eller någon diverse andra "osynliga text" som använder Fyndes namn eller varumärken utan skriftligt medgivande från Fyndes. Du samtycker till att inte erbjuda eller ändra något innehåll som finns på webbplatsen består av, men inte begränsat till, namn på användare och innehåll, eller återskapa, visa, öppet utföra, distribuera, eller på annat sätt utnyttja material, på något sätt för någon offentlig funktion, i samband med tjänster eller produkter som inte är de Fyndes, på annat sätt som sannolikt kommer att utlösa förvirring bland konsumenterna, som nedvärderar eller utmanar Fyndes eller dess licensgivare, späder att styrkan i Fyndes eller dess licens bostadsfastigheter, eller som annars kränker Fyndes eller dess licensrättigheter upphovsrätt. Du accepterar också att avstå från att missbruka något av det material som visas på webbplatsen. Användningen av materialet på någon annan webbplats eller i en nätverksansluten dator systemmiljö för något ändamål är förbjuden. All kod som Fyndes utvecklas för att generera eller visa något material på sidorna som utgör webbplatsen är också säkrad genom Fyndes upphovsrätt, och du får inte kopiera eller justera sådan kod.

Fyndes har ingen skyldighet att hålla reda på alla produkter som publiceras, överförs, eller kopplade till eller med webbplatsen. Om du tycker att något på webbplatsen bryter mot dessa villkor, kontakta vår märkt representant som anges nedan.

Om varnas av en användare av alla produkter som påstås inte överensstämmer med dessa villkor, Fyndes kunde i sin enda urskiljande utforska påstående och räkna ut om att vidta andra åtgärder eller begär att avlägsna eller bli av med innehåll. Fyndes har inget ansvar eller skyldighet att individer på effektivitet eller bristande uppfyllelse av sådan verksamhet.

elektronisk kommunikation
Du ansluter med oss ​​elektroniskt när du går till webbplatsen eller skicka ut e-post till oss. Du samtycker att få interaktioner från oss på nätet. Vi kommer att ta kontakt med dig via e-post eller genom att ladda upp meddelanden på webbplatsen. Du är överens om att alla avtal anmälningar, avslöjande, och diverse andra kommunicerar som vi tillhandahåller dig digitalt tillfredsställa alla rättsliga krav att sådan kommunikation vara skriftligt.

Ditt konto
Om du använder webbplatsen, är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och du tar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto och lösenord. Du accepterar också att inte avslöja någon personlig information, som består av, men inte begränsat till, för- och efternamn, referenser, eller olika andra detaljer av personlig karaktär ( "Personuppgifter") från webbplatsen. Din beskrivning av någon personuppgifter på webbplatsen kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto. Fyndes förbehåller sig dessutom rätten att vägra service, avsluta konton, och ta bort eller redigera innehåll på det enda urskiljning.

Fyndes garanterar inte sanningshalten eller representera precision eller tillförlitlighet av innehåll på platsen, som består av personuppgifter. Varje individ är ansvarig för att uppgradera och ändra all relevant kontoinformation är väsentlig för att bevara sanningshalten, precision eller tillförlitlighet detaljer.

Recensioner, kommentarer och övrigt material
Registrerade användare av webbplatsen kan lägga utvärderingar och kommentarer av en produkt och tjänster som köps med hjälp av hemsidan, så länge materialet inte är olagligt, profana, hotande, kränkande, en inkräktar på privatlivet, inkräktar på immateriella rättigheter, eller på annat sätt skadligt för tredje part eller stötande och inte inkludera eller omfatta industriell värvning, massutskick, eller någon typ av "spam". Du får inte använda en annan användares konto för att imitera en användare eller enhet, eller på annat sätt vilseledda om ursprunget för yttranden. Fyndes böcker höger (men är inte bundet) för att eliminera eller ändra sådant material men inte regelbundet undersöka postat Material.

Om du lägger en utvärdering eller skicka kommentarer, och om Fyndes antyder något annat, ger du Fyndes en icke-exklusiv, royalty-fri, permanent, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, återskapa, ändra, justera, släpp, likställa, skapa härledda verk från , distribuera och skärm sådant innehåll i hela världen, i alla medier. Du ger Fyndes och underlicenser rätten att använda ditt namn i samband med ett sådant material, om de vill. Du representerar och kräver att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet som du lägger upp; att innehållet är korrekt, att användningen av innehållet Du tillhandahåller inte bryter denna policy och kommer inte att utlösa skada någon eller enhet; som du kommer att ersätta Fyndes för alla anspråk som härrör från innehållet du tillhandahåller. Fyndes har rätt men inte åtagandet att redigera och hålla reda på eller eliminera alla uppgifter eller Material. Fyndes tar ingen plikt och tar inget ansvar för innehåll som publiceras av dig eller någon 3: e part.

Lagstiftning efterlevs
Du samtycker till att följa alla tillämpliga nationella och internationella lagar, stadgar, förordningar och bestämmelser angående din användning av vår webbplats. Fyndes förbehåller sig rätten att undersöka klagomål eller rapporterade brott mot våra rättsliga termer och att vidta några åtgärder som vi anser lämpligt, inklusive men inte begränsat till avsluta ditt medlemskonto, rapporterar varje misstänkt olaglig aktivitet till polisen, tillsynsmyndigheter, eller annan tredje part och avslöja någon information nödvändigt eller lämpligt att dessa personer eller enheter som hänför sig till din profil, e-postadresser, användning historia, postade material, IP-adresser och trafikinformation, som tillåts enligt vår sekretesspolicy.

Intellectual Property
Vår webbplats kan innehålla våra servicemärken eller varumärken samt de av våra affiliates eller andra företag, i form av ord, grafik och logotyper. Din användning av vår webbplats utgör inte någon rätt eller licens för dig att använda sådana servicemärken / varumärken, utan skriftligt tillstånd från motsvarande servicemärke / varumärkesägare. Vår hemsida är också skyddas enligt internationella upphovsrättslagar. Kopiering, omfördelning, användning eller publicering av dig om någon del av vår webbplats är strängt förbjudet. Din användning av vår webbplats ger dig inte äganderätt av något slag på vår hemsida.

Revideringar och Errata
Materialen som förekommer på Fyndes hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Fyndes garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Fyndes kan göra ändringar i material på sin hemsida när som helst utan förvarning. Fyndes dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

disclaimer
Materialet på Fyndes webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" Fyndes ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång av immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare innebär Fyndes garanterar inte eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till den här webbplatsen. Webbplatsen fungerar som en mötesplats för individer att köpa separat tjänst eller produkter. Varken Fyndes eller webbplatsen har kontroll över kvaliteten eller lämplighet för en viss funktion av en produkt. Fyndes har heller ingen kontroll över exakthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet av användaren in information och gör inga utfästelser eller garantier om någon information på webbplatsen.

WEBBPLATSEN OCH alla detaljer, innehåll, material, produkter (inklusive programvara ANSÖKAN) OCH TJÄNSTER bestod av ON eller görs tillgänglig för dig genom denna hemsida tillhandahålls av Fyndes "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BASIS om inte annat anges I SKRIFT. Fyndes ger inga garantier av något slag, uttrycklig eller underförstådd, om verksamheten av denna webbplats eller info, MATERIAL, material, produkter (inklusive programvara) ELLER TJÄNSTER bestod av ON eller görs tillgänglig för dig genom DENNA SIDA, om inte annat anmärkas i skriftlig form. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ EGEN RISK.

TILL HELA UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV GÄLLANDE LAG, Fyndes säger sig alla garantier, uttrycklig eller underförstådd, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FYSISK LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Fyndes GARANTERAR INTE ATT DENNA WEBBPLATS; DETALJER, INNEHÅLL, MATERIAL, PRODUKTER (INKLUSIVE MJUKVARA ANSÖKAN) ELLER TJÄNSTER bestod av ON eller görs tillgänglig för dig genom SITE; ITS servrar; ELLER e-postmeddelande FRÅN Fyndes ÄR UTAN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. Fyndes ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV webbplatsen eller FRÅN några detaljer, innehåll, material, produkter (inklusive programvara ANSÖKAN) ELLER TJÄNSTER bestod av på eller på annat sätt tillhanda dig med detta SITE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL direkta, indirekta, TILLFÄLLIGA, STRAFF OCH SKADOR, om inte annat anmärkas i skriftlig form. UNDER INGA SCENARIO SKALL Fyndes S ANSVAR utvecklings av eller i samband med webbplatsen eller din användning av WEBBPLATSEN trots ORSAK TILL ÅTGÄRDER (VARE SIG AVTAL, SKADESTÅND, servicegaranti ELLER ANNAT) går utöver $ 100.

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig. Genom att länka till dessa webbplatser, skapar vi inte eller har ett samarbete med, eller sponsra sådana tredje parts webbplatser. Införandet av länkar inom vår webbplats utgör inte något godkännande, garanti, garanti, eller rekommendation av sådana tredje parts webbplatser. Fyndes har ingen kontroll över de juridiska dokument och sekretesspolicy för tredje parts webbplatser; som sådan, får du tillgång till sådana tredje parts webbplatser på egen risk.

Site Användarvillkor Ändringar
Fyndes kan revidera dessa villkor avseende tjänster för sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

Tillämplig lag
Alla krav avseende Fyndes hemsida skall regleras av lagstiftningen i Sverige utan hänsyn till dess lagvalsregler, och Du samtycker till exklusiv domsrätt i sådana domstolar.

Ersättning
Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla säkra Fyndes, dess dotterbolag, och motsvarande tjänstemän, direktörer, agenter och anställda, från och mot alla anspråk, åtgärder eller krav, inklusive utan begränsning prisvärda juridik, redovisning och annan leverantör avgifter, bekräfta eller till följd av (i) innehållet i de flesta material Du erbjuder till webbplatsen, (ii) Din användning av något innehåll, eller (iii) Ditt brott mot villkoren i dessa villkor. Fyndes ger meddelande till dig omgående om något sådant anspråk, match, eller fall.

Allmänna villkor
Våra Juridiska villkor skall behandlas som om det avrättades och utförs i Sverige och skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till konflikt mellan lagprinciper. Dessutom samtycker du till att underkasta sig den personliga jurisdiktion och plats för sådana domstolar. Alla sak av dig med avseende på vår hemsida, måste väckas inom ett (1) år efter att orsaken till talan uppstod eller för alltid avstått och spärras. Om någon del av våra Juridiska villkor vara ogiltig eller inte kan verkställas, skall den delen tolkas i överensstämmelse med gällande lagstiftning och de återstående delarna skall förbli i full kraft och effekt. I den utsträckning som något innehåll på vår hemsida konflikter eller är oförenligt med våra juridiska villkor, ska våra Juridiska villkor ha företräde. Vår oförmåga att genomdriva någon bestämmelse i våra Juridiska villkor skall inte anses ett avstående av en sådan bestämmelse eller av rätten att genomdriva en sådan bestämmelse. Rättigheter Fyndes enligt våra Juridiska villkor skall överleva uppsägning av våra juridiska termer.